Media: Membina @ Meruntuh Perpaduan-Di Luar Lingkungan Bersama Sayed Munawar


Saya tertarik dengan tajuk bual bicara ini. Ini kali pertama saya menonton rancangan yang dihoskan oleh Sayed Munawar. Pada pandangan peribadi, media adakalanya membina dan adakalanya meruntuhkan.Media boleh dikategorikan kepada dua iaitu media lama dan media baru. Media lama seperti akhbar, majalah, risalah, televisyen dan radio. Manakala media baru seperti internet dan blog.